logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

Thông báo các lớp học kỳ phụ HK2 năm 2024

18.03.24 | 154 |

HK2 năm học 2023 - 2024, BM CĐT dự kiến mở các lớp HK phụ sau:

- Công nghệ Khí nén thủy lực (60 tiết hoặc 45 tiết)

- Kỹ thuật PLC

SV xem thời khóa biểu ở LINK và đăng kí theo thông báo của phòng đào tạo.


Các Tin Khác: