logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

Đăng kí học kỳ phụ thứ 7, chủ nhật môn Kỹ thuật số

29.09.21 | 1337 |

BM Cơ điện tử thông báo đến sinh viên còn nợ môn Kỹ thuật số 45 tiết (3TC) đăng kí mở lớp học kỳ phụ học vào thứ 7 và chủ nhật

Thời gian đăng kí: đến hết chủ nhật 03/10/21

Hình thức đăng kí: sử dụng email caothang và đăng kí qua link

 https://docs.google.com/forms/d/1XYvURSP3eUCaWqnUU_afUvGtQ0BX8duio4lyGuJftZA/edit#responses

Nộp học phí qua MOMO bắt đầu từ 04/10/21

Thời gian học dự kiến từ 09/10/21 bằng hình thức online


Các Tin Khác: