logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

Kế Hoạch thực hiện ĐATN HK1 2022-2023

06.10.22 | 589 |

Thời gian đăng ký tại phòng đào tạo: 03/10-08/10/2022

Nhận đề tài: 10/10-15/10/2022

Gặp GVHD: 17/10-29/10/2022

Thực hiện ĐATN: 31/10-26/11/2022

Nộp ĐATN, Bảo vệ ĐATN: 12/12-17/12/2022

BM CĐT


Các Tin Khác: