logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

Khai giảng chương trình Cơ điện tử KOSEN năm học 2020 - 2021

08.10.20 | 2079 |

Bắt đầu từ Khoá 2020, Sinh viên ngành Cơ điện tử sẽ được đào tạo theo chuẩn chương trình KOSEN của Nhật Bản. Sau đây gọi là Cơ điện tử KOSEN 2020. Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Cơ điện tử KOSEN có cơ hội ưu tiên làm việc cho các công ty của Nhật Bản tại Việt Nam, có cơ hội học liên thông đại học tại Nhật Bản khi có năng lực tiếng Nhật chuẩn N2.


Các Tin Khác: