Kết quả trúng tuyển lớp đào tạo liên kết Thang máy Schindler-Cơ điện tử Cao Thắng Khoá 2015

In

Thông báo Schindler K15

Kế hoạch xét tuyển Schindler

kết quả test vòng 1

Kết quả  xét tuyển vòng 2,3 và danh sách trúng tuyển lớp CĐ CĐT15S  (thông báo ngày 03/8/2016)

STT Họ và tên đệm Tên Lớp Điểm TS (Toán, Lý, Hoá) Vòng 1
CT
Vòng 2
Schindler
Vòng 3
Schindler
Trung Bình Trắc nghiệm Average
1 Lê Công Thanh Tùng CĐ CĐT 15A 18,5 7.4 14 6.8
2 Phạm Cao Thắng CĐ CĐT 15B 18 7.7 12 7.8
3 Đoàn Lê Minh Nhật CĐ CĐT 15B 22,75 6.4 11 6.0
4 Nguyễn Văn Mỹ CĐ CĐT 15A 16,75 6.9 10 7.4
5 Nguyễn Minh Kha CĐ CĐT 15B 17,25 6.7 10 6.8
6 Hồ Bách Nam CĐ CĐT 15A 17.5 6.4 9 6.4
7 Lê Tấn Phúc CĐ CĐT 15A 19,25 6.3 9 7.0
8 Huỳnh Tấn Tài CĐ CĐT 15B 15,75 6.3 9 6.6
9 Phan Ngọc Hưng CĐCK 15C   7.2 9 7.6
10 Trần Hữu Lương CĐ CĐT 15A 17,5 7.8 8 7.2
11 Trần Thế Vĩnh CĐ CĐT 15A 19 7.3 8 7.8
12 Huỳnh Bá Thông CĐ CĐT 15A 18 6.4 8 7.2
13 Võ Hồng Phong CĐ CĐT 15B 20 7.6 8 7.4
14 Nguyễn Trọng Nhân CĐ CĐT 15B 16 6.4 8 7.4
15 Huỳnh Ngọc  Lâm CĐCK 15D   6.5 8 7.8
16 Hoàng Công Minh CĐ CĐT 15A 18,0 7.0 7 7.8
17 Dương Công Bằng CĐ CĐT 15A 18,5 6.5 7 6.0
18 Lê Văn Quang CĐCK 15B 15,5 7.7 7 7.4
19 Huỳnh Văn Hậu CĐ CĐT 15A 18,0 7.5 6 7.6
20 Phạm Thanh Nhật CĐ CĐT 15B 19 7.5 7 6.6
21 Nguyễn Tấn Lộc CĐ CĐT 15B 17,5 6.3 6 7.2
22 Nguyễn Minh CĐ CĐT 15A 16,5 7.1 5 7.8
23 Tô Công Hậu CĐ CĐT 15B 16 7.5 5 7.8
24 Nguyễn Quốc Cường CĐ CĐT 15B 20 7.5 5 7.4
25 Dương Hoàng Đạt CĐ CĐT 15B 17,5 6.3 5 7.8