Trang chủ Sinh viên Thông báo SV Thông báo sinh viên Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp CĐ CĐT13

Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp CĐ CĐT13

Email In

BM CĐT thông báo lịch bảo vệ ĐATN ngành Cơ điện tử khoá 2013. Xem lịch

Sinh viên đến trước 15 phút để chuẩn bị báo cáo theo kế hoạch. Mỗi nhóm trình bày thuyết minh 10 phút, sau đó trả lời các câu hỏi từ 15-20 phút. 

Sau ngày bảo vệ ĐATN, các nhóm hiệu chỉnh lại thuyết minh và in lại bản đã cập nhật, đóng bìa cứng in chữ mạ vàng. Ghi nội dung TM, bản vẽ, phụ lục, code vào trong đĩa CD. Nộp lại cho BM từ 14-15/7/2016.

BM CĐT