Lịch học kỳ phụ học kỳ hè 2016

In

BM CĐT thông báo lịch học kỳ phụ môn Khí nén-Thuỷ lực (80 tiết) cho các ngành CĐN CGKL, CĐN Ô TÔ

Thời gian  học: 28/6/2016-28/8/2016. Xem lịch học

Lớp: CĐN CGKL 12-14  Buổi sáng: 3 tiết đầu, phòng A3.3

Lớp CĐN Ô TÔ 12-14 Buổi sáng: 3 tiết sau, phòng A3.3

BM CĐT