Trang chủ Sinh viên Thông báo SV Thông báo sinh viên Lịch học kỳ phụ học kỳ hè 2016

Lịch học kỳ phụ học kỳ hè 2016

Email In

BM CĐT thông báo lịch học kỳ phụ môn Khí nén-Thuỷ lực (80 tiết) cho các ngành CĐN CGKL, CĐN Ô TÔ

Thời gian  học: 28/6/2016-28/8/2016. Xem lịch học

Lớp: CĐN CGKL 12-14  Buổi sáng: 3 tiết đầu, phòng A3.3

Lớp CĐN Ô TÔ 12-14 Buổi sáng: 3 tiết sau, phòng A3.3

BM CĐT