Trang chủ Giới thiệu Đội ngũ giảng viên

Các hoạt động của Sinh viên Cơ điện tử

Email In

Sinh viên Cơ điện tử ngoài việc học trên lớp hằng ngày để tiếp thu kiến thức chuyên môn, các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường hoặc bên ngoài trường đã giúp sinh viên có cơ hội thể hiện bản thân, kỹ năng vận dụng kiến thức học được trên lớp. Hoạt động ngoại khóa có nhiều hướng tiếp cận khác nhau: câu lạc bộ Robot, nhóm thiết kế đồ họa 3D, lập trình ứng dụng trong kỹ thuật, chế tạo mô hình tự động,... đã giúp sinh viên Cơ điện tử dần dần phát huy sức mạnh trong học tập cũng như tích lũy các kỹ năng cần thiết cho công việc sau khi tốt nghiệp.

alt

Sinh viên trong giờ học lý thuyết

alt

SInh viên trong giờ học thực hành

alt

Sinh viên báo cáo kết quả bài tập lớn môn học

alt

Báo cáo thuyết trình môn học chuyên ngành

alt

Kết quả nghiên cứu chuyên đề của sinh viên Cơ điện tử

alt

Kết quả nghiên cứu chuyên đề của sinh viên Cơ điện tử

alt

Thi RoboSumo vòng trường

alt

Thi RoboSumo vòng trường

alt

Tham gia hội thi giỏi nghề Cơ điện tử 2012

alt

Tham gia hội thi giỏi nghề Cơ điện tử

alt

Tham gia cuộc thi lập trình điều khiển Robotino

alt

Tham gia cuộc thi lập trình điều khiển Robotino

alt

Tham gia cuộc thi RoboCon

Các hoạt động học tập, nghiên cứu của sinh viên có mối liên hệ bổ trợ lẫn nhau và đó cũng là các bước chuẩn bị cho nhiệm vụ cuối cùng của sinh viên là thực hiện "Đồ án tốt nghiệp". Học phần này phản ảnh cả kiến thức học được trên lớp và các kỹ năng cần thiết của sinh viên để được công nhận là cử nhân kỹ thuật.

BM Cơ Điện Tử