Trang chủ Giới thiệu Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Email In

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Email

Hình ảnh

1

Nguyễn Thanh Phước

NCS

Giảng viên

ntphuoc2000@gmail.com

2

Nguyễn Ngọc Thông

SĐH

Phó Bộ Môn

Phụ trách bộ môn

nguyenngocthong@gmail.com

Description: C:\Users\phinguyen\Downloads\Hinh BMCDT\athong.png

3

Lê Phú Cường

Ths

Giảng viên

lpcuong.cdt@gmail.com

4

Đinh Hữu Trường Sơn

Ths

Giảng viên

sondnh@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thanh

Ths

Giảng viên

missblue2005@gmail.com

6

Lê Thị Kiều Nga

Ths

Giảng viên

nga024@gmail.com

7

Hà Lê Như Ngọc Thành

NCS

Giảng viên

ngocthanhspkt@gmail.com

8

Phạm Văn Nghĩa

Ths

Giảng viên

nghiaspkauto@gmail.com

9

Nguyễn Mậu Tuấn Vương

ThS

Giảng viên

tuanvuong.tv2102@gmail.com

10

Nguyễn Công Hoàng

ThS

Giảng viên

conghoangspkt@gmail.com

11

Nguyễn Tiến Trực

ThS

Giảng viên

nguyentientruc@gmail.com

12

Nguyễn Minh Nhân

SĐH

Giảng viên

minhnhan32@gmail.com

13

Cao Văn Diễn

SĐH

Giảng viên

caodien202@gmail.com

14

Hồ Minh Chính

SĐH

Giảng viên

minhchinhho@gmail.com

15 Trần Thiện Phúc SĐH Giảng viên tranphuc84ct@gmail.com