Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Email In

Khoa Cơ Khí Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng có 3 bộ môn:

- Bộ Môn Chế tạo cơ khí

- Bộ môn Sửa chữa Cơ khí

- Bộ môn Cơ điện tử