Trang chủ

SCHINDLER thông báo kết quả hồ sơ được chọn tham dự bài TEST ngày 14.4.2014

Email In

Chương trình đào tạo liên kết SCHINDLER thông báo kết quả tuyển chọn cho vòng 2 (bài TEST) diễn ra ngày 14.4.2014 Xem Danh sách

Các mốc thời gian quan trọng:

14.4.2014: Làm bài TEST trên giấy. 8 g tại F5.2

16.4.2014: Thông báo kết quả bài TEST

21.4.2014 - 28.4.2014: Phỏng vấn trực tiếp

29.4.2014: Thông báo kết quả SV được tham gia chương trình Schindler

 

BM CĐT